— See below for the English version —

Przygodę z Leicą zacząłem przed laty. Początkowo robiłem zdjęcia z pomocą aparatu cyfrowego, potem doszły analogowe.

Moim najstarszym modelem jest Leica I z 1929 roku. Naturalnie nie jestem w stanie konkurować ze znanymi mi kolekcjonerami. Z biegiem czasu poznałem kilku. Zdobyłem ich zaufanie, mogłem poznać ich zbiory (nie jest to takie oczywiste choćby ze względu na cenę tych aparatów).

Jako zawodowy historyk zacząłem z biegiem czasu kompletować także literaturę, by zdobyć odpowiednie zaplecze merytoryczne mojej pasji. Udało mi się pozyskać najważniejsze pozycje, stanowią one bardzo dobry punkt wyjścia do rozważań podcastu.

Moje zainteresowania i entuzjazm dzielę z koleżankami i kolegami z Leica HISTORICA e.V., stowarzyszenia międzynarodowych historyków amatorów tego aparatu fotograficznego, którego jestem członkiem. Wydawane przez nie czasopismo „Vidom” jest przejawem wielkiej miłości do tej marki, ale też dużej estetycznej wrażliwości. Jestem także członkiem Stowarzyszenia Historyków Fotografii i Klubu Miłośników Sportów Lotniczych.

Zdjęcia wykonane moimi aparatami opublikowałem w różnych książkach i czasopismach. Udostępniłem również kilka fotobooków. Ponadto swoje zdjęcia zamieszczam regularnie na blogu o fotografii.

Krzysztof Ruchniewicz

* * *

I started my adventure with Leica years ago. At first I took pictures with the help of a digital camera, then the analog ones came.

My oldest model is a Leica I from 1929. Naturally, I am not able to compete with the collectors I know. Over time, I got to know a few. I gained their trust and was able to get to know their collections (this is not so obvious if only because of the price of these cameras).

As a professional historian, I also began to collect literature over time to gain the proper background for my passion. I managed to acquire the most important items, and they provide a very good starting point for the reflections of the podcast.

I share my interest and enthusiasm with my colleagues in Leica HISTORICA e.V., an association of international amateur historians of the camera, of which I am a member. The magazine they publish, Vidom, is a manifestation of a great love for the brand, but also a great aesthetic sensibility. I am also a member of the Association of Photographic Historians and the Air Sports Enthusiasts Club.

I have published photos taken with my camera in various books and magazines and have made available several photobooks. In addition, I post my photos regularly on a blog about photography.

Krzysztof Ruchniewicz

Podcast #wielkahistoriamalegoaparatu jest dostępny / The podcast #wielkahistoriamalegoaparatu is available::

NEWSLETTER

Jeśli chce Pani/Pan być na bieżąco informowana/y o najnowszych odcinkach podcastu, proszę o zapisanie się na bezpłatny newsletter i dołączenie do innych subskrybentów.
Zapisując się na newsletter, akceptuje Pani/Pan zasady opisane w Polityce prywatności.

Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest możliwe w każdej chwili.