I. Bibliografie / Bibliographies
II. Czasopisma / Journals
III. Katalogi / Catalogs
IV. Instrukcje obsługi / Manuals
V. Podręczniki i poradniki fotograficzne / Photography textbooks and guides
VI. Broszury informacyjne / Information brochures
VII. Cenniki / Pricelists
VIII. Biografie i wspomnienia / Biographies and memories,
IX. Albumy fotograficzne / Photo albums
X. Opracowania / Studies
XI. Strony internetowe / Websites
XII. Inne / Others

I. Bibliografie / Bibliographies

 • Szulc Marian, Materiały do historii fotografii polskiej. Bibliografia 1836-1956, t. 1, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963.
 • Żakowicz Aleksander, Pleśniak Dariusz, Nowak Piotr, Bibliografia fotografii
  polskiej za lata 1956-1981, Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie i Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,  1998.

II. Czasopisma / Journals

III. Katalogi / Catalogs

 • Kamera Leica wraz z wszystkiemi przyborami i sprzętem pomocniczym, Wetzlar: Ernst Leitz, 1931.
 • Katalog. Aparaty i przybory fotograficzne, Katowice: Jakub Scharf, 1933.
 • Katalog Foto-Gregera, Poznań 1931/1932.
 • Katalog aparatów fotograficznych Foto-Gregera, Poznań 1933/1934.
 • Katalog aparatów fotograficznych Foto-Gregera, Poznań 1939.
 • Leica. Katalog ogólny 1934, Wetzlar: Ernst Leitz, 1934.
 • Leica. Katalog ogólny, Wetzlar: Ernst Leitz, 1935.

IV. Instrukcje obsługi / Manuals

V. Podręczniki i poradniki fotograficzne / Photography textbooks and guides

 • Cyprian Tadeusz, Błędy fotograficzne, Poznań: Wł. Wilak, b.r.
 • Cyprian Tadeusz, Duży obraz z małego zdjęcia. Poradnik fotograficzny, Poznań: Wł. Wilak 1937.
 • Cyprian Tadeusz, Fotografia małoobrazkowa, Poznań: Wł. Wilak, 1946. 
 • Cyprian Tadeusz, Fotografowanie na boisku szkolnym. Poradnik fotograficzny, Poznań: Wł. Wilak 1937.
 • Cyprian Tadeusz, Fotografowanie na śniegu. Poradnik fotograficzny, Poznań: Wł. Wilak 1937.
 • Cyprian Tadeusz, Fotografowanie nad wodą. Poradnik fotograficzny, Poznań: Wł. Wilak 1937.
 • Cyprian Tadeusz, Fotografowanie przy sztucznym świetle. Poradnik fotograficzny, Poznań : Wł. Wilak 1936.
 • Cyprian Tadeusz, Fotografowanie sportów wodnych. Poradnik fotograficzny, Poznań: Wł. Wilak 1937.
 • Cyprian Tadeusz, Fotografowanie w podróży. Poradnik fotograficzny, Poznań: Wł. Wilak,  1936.
 • Cyprian Tadeusz, Podręcznik fotografii amatorskiej, Warszawa: Spółka Wydawnicza „Pion”, b.r.
 • Cyprian Tadeusz, Tajemnice małoobrazkowej fotografii, Poznań: Wł. Wilak, b.r.
 • Cyprian Tadeusz, Wiem jak fotografować latem. Poradnik fotograficzny, Poznań : Wł. Wilak 1938.
 • Dederko Witold, Fotografia, czyli obrazy słońcem malowane, Warszawa: Foton, 1939.
 • Dederko Witold, Fotografowanie: poradnik dla amatora, Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1936.
 • Kibiński Michał, Kieszonkowe aparaty fotograficzne, Samouczek techniczny, Cieszyn: Nakładem Księgarni Brunona Kotuli 1927.
 • Oblas Alojzy, Fotografowanie małym aparatem jak Leica, Contax, Exakta, Rolleiflex, Retina, Robot. Podręcznik fotografii małoobrazkowej dla amatora początkującego i doświadczonego 70 ilustracyj, Lwów: Księgarnia Nakładowa, 1939.
 • Poradnik Foto-Gregera, Poznań 1936.
 • Wieczorek Antoni, Fotografowanie w górach, Poznań: Wł. Wilak, 1938.
 • Wieczorek Antoni, Fotografowanie na nartach, Poznań: Wł. Wilak, 1938.
 • Żdzarski Wacław, Od obiektywu do negatywu. Zasady fotografii małoobrazkowej ze szczególnym uwzględnieniem aparatu „Leica”, Warszawa: Galster, Lauter i Rutkowski, 1946.

VI. Broszury informacyjne / Information brochures

 • Leica, Wetzlar: Erst Leitz, 1935.
 • Leica kamera nowoczesna, Wetzlar: Ernst Leitz, 1936.

VII. Cenniki / Pricelists

 • Cennik kamer Leica, obiektywów, przyborów, aparatów do powiększeń i aparatów do projekcji małoobrazkowej, Wetzlar: Ernst Leitz, 1937.
 • Czemu i jak fotografować. Foto Neumann, Warszawa 1930.
 • Jakub Scharf Aparaty i przybory fotograficzne, Bielsko-Biała 1926.
 • Jakub Scharf, Aparaty i przybory fotograficzne, Katowice 1933.
 • Jakub Scharf. Aparaty i przybory fotograficzne, Katowice 1938.
 • Leitz. Cennik kamer Leica, obiektywów, przyborów, aparatów do powiększeń i aparatów do projekcji małoobrazkowej, b.m, styczeń 1937. 

VIII. Biografie i wspomnienia / Biographies and memories

 • Fotografowie 1946-2006/ Słownik biograficzny fotografów polskich (członków ZPAF), pod red. Pawła Pierścińskiego, wstęp Adam Sobota, Warszawa 2006.
 • Kotańska Anna, Topolska Anna, Dokumentalistka 1945. Zofia Chomętowska. Albumy fotografki, Warszawa 2016.
 • Kotańska Anna, Topolska Anna, Profesjonalistka 1936-1944, Warszawa 2016.
 • Niepodległa Poddębskiego / Independence by Poddębski, Warszawa / Warsaw 2017.
 • Plewiński Wojciech, Migawki. Wspomnienia fotografa, Kraków 2016.
 • Puchała-Rojek Karolina, Zofia Chomętowska: leikarka = the leica woman, Warszawa 2010.
 • Turowska Zofia, Nasierowska. Fotobiografia, Piaseczno 2009.

IX. Albumy fotograficzne / Photo Albums

 • Bukowski Tadeusz, Fotografie warszawskie 1935-1955, Warszawa 2019.
 • Chomętowska Zofia, Polska w podróży / Poland on the Road, redakcja / edited by Karolina Puchała-Rojek, Karolina Ziębicka-Lewandowska, Warszawa 2013.
 • Dorys. Między pokoleniami. Spuścizna Benedykta Jerzego Borysa ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Kolekcja cyfrowa www.polona.pl, Warszawa 2010.
 • Dorys Benedykt Jerzy, Kazimierz nad Wisłą w 1931 roku. 18 fotogramów (wybór), Warszawa 1979 (ostatni dostęp: 22.08.2022).
 • Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego / The Eastern Borderlands in the Photographs by Henryk Poddębski, koncepcja albumu, dobór zdjęć i redakcja / the koncept of the Album, the selection of the photographs and the editing Leszek Dulik, Waldemar Goles, Lublin 2010.
 • Po obu stronach barykady. Fotografia i reportaż wojenny w powstaniu warszawskim 1944 / Auf beiden Seiten der Barrikade. Fotografie und Kriegsberichterstattung im Warschauer Aufstand 1944, pod red. / hrsg. von Peter Haslinger, Sabine Bamberger-Stemmann, Tatjana Tönsmeyer,  Marburg-Hamburg 2017.
 • Poddębski Henryk, Polska niepodległa. Fotografie z lat 1918-1939, opr. Leszek Dulik, Malgorzata Florczak, Grzegorz Rąkowski, Lublin 2018.
 • Poland, by Adam K. Zieliński, Warsaw 1939.
 • Puchalski Włodzimierz, Domowroty, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2022.
 • Purchała-Rojek Karolina, Emigrantka 1946-1981. Zofia Chomętowska. Albumy fotografki, Warszawa 2016.
 • Purchała-Rojek Karolina, Entuzjastka 1912-1935. Zofia Chomętowska. Albumy fotografki, Warszawa 2016.
 • Warszawa Siemaszki. Fotografie z Narodowego Archiwum Cyfrowego, Warszawa 2014.

X. Opracowania / Studies

XI. Strony internetowe / Websites

XII. Inne / Others

Podcast #wielkahistoriamalegoaparatu jest dostępny / The podcast #wielkahistoriamalegoaparatu is available::

NEWSLETTER

Jeśli chce Pani/Pan być na bieżąco informowana/y o najnowszych odcinkach podcastu, proszę o zapisanie się na bezpłatny newsletter i dołączenie do innych subskrybentów.
Zapisując się na newsletter, akceptuje Pani/Pan zasady opisane w Polityce prywatności.

Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest możliwe w każdej chwili.