— See below for the English version —

Albumy zdjęciowe popularyzatora fotografii małoobrazkowej, dr. Paula Wolffa są rzadkością. Uzyskują wysokie ceny na portalach aukcyjnych. Ostatnio poszukiwałem jednego z nich pt.  „Arbeit! (Praca)”. Wprawdzie znalazłem, ale cena mnie zmroziła. Pojawiło się jednak częściowe rozwiązanie.

Od kilku lat biblioteki uniwersyteckie w Dreźnie i Heidelbergu realizują wspólny projekt pt. „arthistoricum.net – Fachinformationsdienste für die Wissenschaft (arthistoricum.net – Specjalistyczny serwis informacyjny sztuka, fotografia, design)”. W części poświęconej fotografii udostępniono zdigitalizowane albumy i książki fotograficzne na zasadach OpenAccess. Wśród dostępnych publikacji znalazłem album dr. P. Wolffa, ale także i inne, często bardzo rzadkie albumy innych fotografów.

Publikacje można skopiować na dysk i analizować je w spokoju przed własnym ekranem. Oczywiście, wersja cyfrowa nie zastąpi tradycyjnej książki i zadowolenia kolekcjonera po zdobyciu kolejnego rarytasu. Jednak daje możliwość wygodnego i nielimitowanego korzystania z białych kruków.

Przy okazji chcę zwrócić uwagę na bibliografię poświęconą Leice, którą stale uzupełniam. Znajdują się tam także odnośniki do wersji elektronicznych. Za wszelkie uwagi będę wdzięczny.

***

Photo albums by the populariser of small-image photography, Dr Paul Wolff, are rare. They fetch high prices on auction portals. I recently searched for one entitled. „Arbeit! (Work).” Admittedly, I found one, but the price froze me. However, a partial solution has emerged.

For several years, the university libraries of Dresden and Heidelberg have been running a joint project entitled „arthistoricum.net – Fachinformationsdienste für die Wissenschaft (arthistoricum.net – Specialised information service for art, photography, design)„. The photography section makes digitised photo albums and books available on an OpenAccess basis. Among the publications available, I found an album by Dr. P. Wolff, but also other, often very rare albums by other photographers.

Publications can be copied to disk and analysed in peace and quiet in front of your own screen. Of course, the digital version is no substitute for the traditional book and the satisfaction of the collector after acquiring another rarity. However, it does offer the opportunity for convenient and unlimited use of white ravens.

By the way, I would like to draw your attention to the bibliography dedicated to Leica, which I am constantly adding to. There are also links to electronic versions. I will be grateful for any comments.

Podcast #wielkahistoriamalegoaparatu jest dostępny / The podcast #wielkahistoriamalegoaparatu is available::

NEWSLETTER

Jeśli chce Pani/Pan być na bieżąco informowana/y o najnowszych odcinkach podcastu, proszę o zapisanie się na bezpłatny newsletter i dołączenie do innych subskrybentów.
Zapisując się na newsletter, akceptuje Pani/Pan zasady opisane w Polityce prywatności.

Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest możliwe w każdej chwili.